Γραμματεία Κοσμητείας

Οι αρμοδιότητες της Γραμματείας της Κοσμητείας  της Σχολής είναι:

 • Συνεδριάσεις Οργάνων Σχολής (Κοσμητείας & Γενικής Συνέλευσης Σχολής)
 • Κατάρτιση και δημοσιοποίηση μητρώων εσωτερικών & εξωτερικών μελών για την εκλογή/εξέλιξη καθηγητριών/ών και λεκτορισσών/ων
 • Εξελίξεις μελών Δ.Ε.Π.
 • Συνεργασία για τη λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων (Βιβλιοθήκη, Νησίδα, Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής) καθώς και τις υπηρεσίες συντήρησης, φύλαξης, κήπων και καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της Σχολής
 • Συνεργασία για τη λειτουργία των Επιτροπών της Παιδαγωγικής Σχολής
 • Λειτουργία των κτηριακών υποδομών της Σχολής
 • Διάθεση των χώρων της Σχολής για διαλέξεις, ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις
 • Εφαρμογή πολιτικών περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
 • Διαδικτυακή παρουσία της Παιδαγωγικής Σχολής
 • Συνεργασία για τη διοργάνωση εκδηλώσεων της Σχολής
 • Συνεργασία για την έκδοση εντύπων, λευκωμάτων κ.α. της Σχολής
 • Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και επεισοδίων
 • Διαχείριση του χώρου στάθμευσης οχημάτων της Σχολής
 • Οικονομική διαχείριση του προυπολογισμού της Σχολής
 • Ετήσιος απολογισμός δράσεων Κοσμητείας για έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Σχολής

Διεύθυνση & Στοιχεία Επικοινωνίας

Η Γραμματεία της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής βρίσκεται στον 3ο όροφο του Πύργου, Γραφείο 301, επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη 54124

Τηλέφωνα: +30 2310995062, 2310991290
Τηλεμοιότυπο: +30 2310995061
Email: info@educ.auth.gr

Προσωπικό

Το προσωπικό της Γραμματείας της Κοσμητείας αποτελείται από τις:

 • Αγκαθίδου Βασιλική, προϊσταμένη
 • Δέσποινα Σκλαβούνου
 • Κωνσταντίνος Μάντζαρης (τοποθετημένος στη Νησίδα της Παιδαγωγικής Σχολής)

Ωράριο λειτουργίας

Η Γραμματεία της Κοσμητείας λειτουργεί καθημερινά για το κοινό από τις 8:00 έως τις 2:30.