Γραμματεία Κοσμητείας

Οι αρμοδιότητες της Γραμματείας της Κοσμητείας  της Σχολής είναι:

 • Συνεδριάσεις Οργάνων Σχολής (Κοσμητείας & Γενικής Συνέλευσης Σχολής)
 • Συνεργασία για τη λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων (Βιβλιοθήκη, Νησίδα, Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής) καθώς και τις υπηρεσίες συντήρησης, φύλαξης, κήπων και καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της Σχολής
 • Συνεργασία για τη λειτουργία των Επιτροπών της Παιδαγωγικής Σχολής
 • Λειτουργία των κτηριακών υποδομών της Σχολής
 • Διάθεση των χώρων της Σχολής για  εκδηλώσεις (διαλέξεις, ημερίδες, βιβλιοπαρουσιάσεις κ.α.) 
 • Εφαρμογή πολιτικών περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
 • Διαδικτυακή παρουσία της Παιδαγωγικής Σχολής
 • Συνεργασία για τη διοργάνωση εκδηλώσεων της Σχολής
 • Συνεργασία για την έκδοση εντύπων, λευκωμάτων κ.α. της Σχολής
 • Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών 
 • Διαχείριση του χώρου στάθμευσης οχημάτων της Σχολής
 • Οικονομική διαχείριση του προϋπολογισμού της Σχολής
 • Ετήσιος απολογισμός δράσεων Κοσμητείας για έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Σχολής
 • Εγκριση μητρώων εσωτερικών & εξωτερικών μελών για την εκλογή/εξέλιξη των μελών Δ.Ε.Π.
 • Λειτουργία θερινού προγράμματος δημιουργικών δραστηριοτήτων για παιδιά, ηλικίας 6-11 ετών
 • Εξελίξεις μελών Δ.Ε.Π. (έως το έτος 2017)
 • Υπόλοιπες διοικητικές διαδικασίες που προκύπτουν από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο

Διεύθυνση & Στοιχεία Επικοινωνίας

Η Γραμματεία της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής βρίσκεται στον 3ο όροφο του κτηρίου Πύργου, Γραφείο 301, επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη Τ.Κ.: 54124

Τηλέφωνα: +30 2310995062, 2310991290
Email: info(at)educ.auth.gr

Προσωπικό

Το προσωπικό της Γραμματείας της Κοσμητείας αποτελείται από τις:

 • Αγκαθίδου Βασιλική, προϊσταμένη
 • Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα 

Ωράριο λειτουργίας

Η Γραμματεία της Κοσμητείας λειτουργεί καθημερινά για το κοινό από τις 8:00 έως τις 15:00.