Υπηρεσία Φύλαξης, Καθαριότητας, Κήπων

Υπηρεσία φύλαξης

Το προσωπικό φύλαξης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Παιδαγωγικής Σχολής επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου βρίσκεται στο ισόγειο του Πύργου, στο Θυρωρείο και αποτελείται από τους:

  • Δομάση Αφροδίτη
  • Νικολαίδης Λάζαρος

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2310 995180

Κινητό υπηρεσιακό τηλέφωνο: 6908550340

Το προσωπικό φύλαξης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Παιδαγωγικής Σχολής επί της οδού Αρχαιολογικού Μουσείου 29 βρίσκεται στο Θυρωρείο στον προαύλιο χώρο, έξω από το νεοκλασσικό κτήριο της Σχολής και αποτελείται από τον:

  • Δημήτριος Μάμμης

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2310 991225

Υπηρεσία καθαριότητας

Το προσωπικό καθαριότητας για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πύργου και του Λυόμενου βρίσκεται στον 3ο όροφο του Πύργου και είναι υπεύθυνο για την καθαριότητα όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της Σχολής και αποτελείται από τις:

  • Χρήστος Γούτας
  • Αικατερίνη Παπαδοπούλου
  • Βασιλική Σκυλονάσιου
  • Ευαγγελία Φούντα

Το προσωπικό καθαριότητας για τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Παιδαγωγικής Σχολής επί της οδού Αρχαιολογικού Μουσείου είναι ένα άτομο.

  • Τάμη Πουσανίδου

Υπηρεσία κήπων

Την ευθύνη για την φροντίδα των κήπων της Παιδαγωγικής Σχολής έχει το Τμήμα Συντήρησης και Εκτέλεσης Μικροέργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου. Η Γραμματεία της Κοσμητείας είναι σε συνεχή επικοινωνία με το αντίστοιχο Τμήμα καθώς και με μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Σχολής για την επέκταση και βελτίωση των εξωτερικών χώρων πρασίνου καθώς και την προσθήκη και συντήρηση φυτών εσωτερικού χώρου.