Υπηρεσία Συντήρησης

Στην Παιδαγωγική Σχολή λειτουργεί υπηρεσία συντήρησης

Προσωπικό: Παναγιώτης Χριστοδουλής

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2310 991282

Το Γραφείο συντήρησης συνεργάζεται με τη Γραμματεία της Κοσμητείας και την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου αποσκοπώντας στην εύρυθμη λειτουργία των κτηριακών υποδομών της Σχολής.

Επιπρόσθετα, όπου απαιτείται η συμβολή της Τεχνικής Υπηρεσίας για την αποκατάσταση βλαβών στους χώρους των μελών της Παιδαγωγικής Σχολής, μπορεί να γίνει σχετική ηλεκτρονική δήλωση εισάγοντας τον ιδρυματικό λογαριασμό: Πατήστε εδώ http://sintirisi.ad.auth.gr/