Ομάδες Φοιτητών/ριών

Στην Παιδαγωγική Σχολή δραστηριοποιούνται διάφορες Ομάδες Φοιτητριών και Φοιτητών των δύο Τμημάτων. Οι ενεργές ομάδες κατά την περίοδο 2016-17 είναι οι εξής: