Ομάδες Φοιτητών/ριών

Στην Παιδαγωγική Σχολή δραστηριοποιούνται διάφορες Ομάδες Φοιτητριών και Φοιτητών των δύο Τμημάτων.

Οι ενεργές ομάδες κατά την περίοδο 2017-18 είναι οι εξής: