Περιβάλλων χώρος

Η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου της Παιδαγωγικής Σχολής στο κτηριακό συγκρότημα επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου υλοποιήθηκε βάση μελέτης που στόχο είχε την αισθητική και οικολογική αναβάθμιση του χώρου, τη λειτουργική του χρήση και την εκπαιδευτική του αξιοποίηση. Η συγκεκριμένη ανάπλαση αποσκοπούσε στην ανάδειξη μιας φιλικής προς το περιβάλλον εικόνας του χώρου και στην καλλιέργεια αξιών χώρου στους/ις μελλοντικούς εκπαιδευτικούς. Για τη διαμόρφωση της μελέτης διερευνήθηκαν οι απόψεις και οι προτάσεις των φοιτητριών/τών των δύο Τμημάτων της Σχολής. Οι προτάσεις αυτές στηρίχθηκαν σε δεδομένα σχετικής έρευνας με ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις, η οποία υλοποιήθηκε από φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του μαθήματος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

 Η υλοποίηση της μελέτης έγινε σε δύο χρονικές φάσεις (καλοκαίρι του 2009 και του 2010), ενώ μετά την παράδοση του έργου και την ετήσια χρήση του χώρου ακολούθησε αξιολόγηση (follow up) με ειδικά ερωτηματολόγια από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. για το διαμορφωμένο χώρο.

Στη συνέχεια, την άνοιξη του 2017 μετά από απόφαση της Κοσμητείας ολοκληρώθηκε η μεταφορά του χώρου στάθμευσης από τον εμπρόσθιο στον οπίσθιο χώρο της Παιδαγωγικής Σχολής, παρέχοντας ελεύθερο χώρο  για την κίνηση των πεζών ενώ προγραμματίζεται η εκπαιδευτική αξιοποίηση του εν λόγω χώρου.

Τέλος, την άνοιξη του 2019 μετά από απόφαση της Κοσμητείας ξεκίνησε η αναβάθμιση του υπαίθριου χώρου της Σχολής στο κτηριακό συγκρότημα Πύργος-Λυόμενο. Η παρέμβαση προβλέπει την προσθήκη δένδρων, εποχιακών φυτών, καθιστικών χώρων με την εγκατάσταση πάγκων ανάπαυσης και βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

Ειδικότερα, υλοποιήθηκαν οι εξής παρεμβάσεις στον προαύλιο χώρο:

Δημιουργήθηκε αρωματικός κήπος γεωμετρικού ρυθμού με υποχώρους ηρεμίας και κοινωνικής συνεύρεσης καθώς, επίσης, και διαδρομές κίνησης. Χρησιμοποιήθηκε μεγάλη ποικιλία αρωματικών φυτών της ελληνικής χλωρίδας για την άσκηση των φοιτητών και φοιτητριών της Σχολής

Περιορίστηκαν οι επιφάνειες με χλοοτάπητα για την εξοικονόμηση ύδατος και ενέργειας και αντί αυτού υλοποιήθηκε η φύτευση δένδρων και θάμνων για την ενίσχυση του πράσινου, την οπτική ενοποίηση του χώρου, τη δημιουργία υποχώρων, τη μείωση της κλίμακας του χώρου και τη βελτίωση φυσικών παραμέτρων για δημιουργία φιλικού και ευχάριστου κλίματος

Δημιουργήθηκαν χώροι καθιστικών με παγκάκια, πέργκολες και αναρριχώμενα.

Σχεδιάστηκαν διαδρομές πρόσβασης στο κτίριο και οριοθετήθηκαν χώροι στάθμευσης με χρήση διαφορετικών υλικών επίστρωσης

Κατασκευάστηκαν κτιστές ζαρντινιέρες για την προσθήκη καλλωπιστικών εποχιακών φυτών

Προστέθηκαν ειδικές κατασκευές για τη στάθμευση μοτοσυκλετών και ποδηλάτων
Προστέθηκαν δύο εξωτερικές επίγειες πινακίδες οριοθέτησης της Παιδαγωγικής Σχολής και κατάλληλος φωτισμός