Προπτυχιακές

Η Παιδαγωγική Σχολή του Α.Π.Θ., δια των δύο τμημάτων της, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) και του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Π.Α.Ε.) παρέχει προπτυχιακές σπουδές, τετραετούς  διάρκειας (οκτώ εξαμήνων).  Για την απόκτηση του πτυχίου είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των φοιτητών και φοιτητριών στην πρακτική άσκηση. Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας του προγράμματος πρακτικής άσκησης απορρέει από τη βασική θέση της Παιδαγωγικής Σχολής  για την αναγκαιότητα της γόνιμης σύνδεσης μεταξύ θεωρίας και πράξης.

Οδηγός Σπουδών 2017-2018 του Π.Τ.Δ.Ε. και

e-Οδηγός Σπουδών 2017-18 του Π.Τ.Δ.Ε.

Οδηγός Σπουδών του Παλαιού Προγράμματος Σπουδών (έτος εισαγωγής ως 2011-2012) του Τ.Ε.Π.Α.Ε. και

Οδηγός Σπουδών του Αναθεωρημένου Προγράμματος Σπουδών (έτος εισαγωγής ως 2012-2013) του Τ.Ε.Π.Α.Ε.