Προπτυχιακές

Η Παιδαγωγική Σχολή του Α.Π.Θ., δια των δύο τμημάτων της, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) και του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Π.Α.Ε.) παρέχει προπτυχιακές σπουδές, τετραετούς  διάρκειας (οκτώ εξαμήνων).  Για την απόκτηση του πτυχίου είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των φοιτητών και φοιτητριών στην πρακτική άσκηση. Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας του προγράμματος πρακτικής άσκησης απορρέει από τη βασική θέση της Παιδαγωγικής Σχολής  για την αναγκαιότητα της γόνιμης σύνδεσης μεταξύ θεωρίας και πράξης.

Στην Παιδαγωγική Σχολή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 είναι 3. 931 εγγεγραμμένοι/ες προπτυχιακοί/ες φοιτητές και φοιτήτριες (ενεργοί/ες (ν+2): 2.874 φοιτητές και φοιτήτριες)