Διοργάνωση Βιωματικού Εργαστηρίου του Εργαστηρίου ΕΠΕρΕφΕ και PRAKIS -Aναζήτησης εθελοντών/ριών

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕρΕφΕ του ΠΤΔΕ-ΑΠΘ και PRAKSIS 

                          για παιδιά του δρόμου

Το εργαστήριο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΤΔΕ-ΑΠΘ σε συνεργασία με την PRAKSIS (Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας) διοργανώνει βιωματικό εργαστήριο για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος. Το βιωματικό εργαστήριο αφορά μια σύντομη ενημέρωση για τη δράση της PRAKSIS, καθώς και τη γνωριμία με το εργαλείο του Κινητού Σχολείου. Το Κινητό Σχολείο είναι ένα πρόγραμμα μη τυπικής εκπαίδευσης που απευθύνεται σε παιδιά του δρόμου. Οι φοιτητές και φοιτήτριες που θα συμμετέχουν στο εργαστήριο θα έχουν την ευκαιρία να αλληλοεπιδράσουν με το Κινητό Σχολείο, να αντιληφθούν την πρακτική εφαρμογή του και να διαδράσουν με τα εκπαιδευτικά πάνελ μη τυπικής μάθησης. Οι αιτήσεις συμμετοχής εκ μέρους των φοιτητριών/φοιτητών γίνονται στον διευθυντή του εργαστηρίου Τάσο Λιάμπα και στο μέιλ του aliabas@eled.auth.gr μέχρι τις 25/3."

 

Article file: