Εκλογές για την Ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου στο ΤΕΠΑΕ

 

Εκλογές για την Ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου στο ΤΕΠΑΕ: Ανακήρυξη υποψηφιότητας; κ. Α. Κυρίδη

 

Eπισυνάπτουμε το με αριθμ. πρωτ. 1/03.10.2019 έγγραφο της τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής σχετικά με την ανακήρυξη υποψηφιότητας στις επικείμενες εκλογές για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Oι εκλογές θα διεξαχθούν ως εξής:

 Ημερομηνία: Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019

Χώρος: Γραφείο Συνεργασιών Παιδαγωγικός Σχολής, Νο 306, Πύργος Παιδαγωγικής

Ώρα: 11:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.

Απαραίτητο αναγνωριστικό έγγραφο της ταυτότητας των εκλεκτόρων/ισσών: Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Πανεπιστημιακή Ταυτότητα

 

 

Article file: