Εκλογές Κοσμήτορα-Κοσμητόρισσας Παιδαγωγικής Σχολής & Προέδρου/Αναπλ.Πρόεδρου Π.Τ.Δ.Ε.