Λειτουργία Παιδαγωγικής Σχολής Εορταστική Περίοδο (22.12.2017-05.01.2018)

Για τη Λειτουργία της Παιδαγωγικής Σχολής κατά την Εορταστική Περίοδο (22.12.2017-05.01.2018),

δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο της Γραμματείας

Article file: