Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας Προέδρου στο ΠΤΔΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας Προέδρου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης για το χρονικό διάστημα από 1-09-2020 έως 31-08-2022

Η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ορίζεται η Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 από τις 10:00 έως τις 14:00.

Οι ενδιαφερομένοι/ες για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου και Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, προσκαλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέχρι την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00, στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής.

Επισυνάπτεται ολόκληρη η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας Προέδρου στο ΠΤΔΕ.

Article file: