Το Α.Π.Θ. συμμετέχει στον αγώνα κατά των εξαρτήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ

Καλωσορίζοντάς σας στη νέα σας ακαδημαϊκή ζωή, σας ενημερώνουμε ότι το Α.Π.Θ. σε συνεργασία με όλους του Φορείς κατά των Εξαρτήσεων που δραστηριοποιούνται στην πόλη της Θεσσαλονίκης

συμμετέχει ενεργά στον αγώνα για μια ζωή χωρίς εξαρτήσεις αναλαμβάνοντας πολυποίκιλες δράσεις (σεμινάρια, εκδηλώσεις κτλ.).

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να συμβουλεύεστε την ιστοσελίδα της Διεπιστημονικής Επιτροπής του ΑΠΘ κατά των Ναρκωτικών στον εξής διαδικτυακό τόπο:

 https://www.auth.gr/committee/19083, όπου μπορείτε να βρείτε σχετικό ενημερωτικό υλικό από Φορείς κατά των Εξαρτήσεων.