Ψηφίσματα Παιδαγωγικής για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας & για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Ακολουθούν τα Ψηφίσματα της Παιδαγωγικής Σχολής, όπως αυτά αποφασίστηκαν στην έκτακτη συνεδρίαση του οργάνου, την Δευτέρα 4 Μαΐου 2020.

• Ψήφισμα για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων: «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»
• Ψήφισμα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Παιδαγωγική Σχολή

Article file: