Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πρόσληψη προπτυχιακής/ου φοιτήτριας/η στη Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής