Ανακοίνωση Λειτουργίας Νησίδας Παιδαγωγικής Σχολής

Η Νησίδα της Παιδαγωγικής Σχολής την Πέμπτη 25/01/2018 θα λειτουργήσει από τις 13:00 έως και τις 19:30

λόγω άδειας του προσωπικού.

Article file: