Ανακοίνωση Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης της Παιδαγωγικής Σχολής

Η Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής την Τετάρτη 31/01/2018 θα λειτουργήσει από τις 09:00 έως και τις 15:00.

Article file: