Εθελοντισμός στη Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής

Εθελοντισμός στη Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής

Η Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής απευθύνει κάλεσμα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες των δύο τμημάτων της Παιδαγωγικής Σχολής (Π.Τ.Δ.Ε. και Τ.Ε.Π.Α.Ε.) για εθελοντική συμμετοχή σε εργασίες, που αφορούν άμεσες ανάγκες της Βιβλιοθήκης. Οι ημέρες και ώρες της απασχόλησής σας εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητά σας. Δηλώσεις συμμετοχής για το ακαδημαικό έτος 2017-18: 14 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου 2018 Δείτε το σχετικό υλικό.

Article file: