Ανακοίνωση Λειτουργίας του Κέντρου Ενταξιακής Πολιτικής

Το Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής θα είναι κλειστό

από τη Δευτέρα 2 Ιουλίου έως την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018

Article file: