Λειτουργία της Παιδαγωγικής Σχολής κατά τη θερινή περίοδο 2018

Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας φύλαξης, της Βιβλιοθήκης, της
Νησίδας, του Κέντρου Ενταξιακής Πολιτικήςτης Παιδαγωγικής Σχολής καθώς και του κυλικείου
κατά την θερινή περίοδο, όπως εγκρίθηκε στην με αριθμ. 10/27.06.2018 συνεδρίαση της
Κοσμητείας.
Για περισσότερες πληροφορίες