Ανακοίνωση Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης της Παιδαγωγικής Σχολής

Η Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής από την Δευτέρα 24/09/2018 έως και την Τετάρτη 26/09/2018 και ώρες

από 09:00 έως και 13:00 θα λειτουργήσει μόνο ως αναγνωστήριο.

Τις Υπόλοιπες ώρες μέχρι και τις 19:00 η Υπηρεσία δανεισμού θα λειτουργεί κανονικά.

Article file: