Πρόσβαση

Το κτηριακό συγκρότημα της Παιδαγωγικής Σχολής επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου (Πύργος και Λυόμενο κτήριο) βρίσκεται στην κεντρική πανεπιστημιούπολη, στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης.
Το κτηριακό συγκρότημα της Παιδαγωγικής Σχολής επί της οδού Αρχαιολογικού Μουσείου 29 βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης.

Για την πρόσβασή σας στην Παιδαγωγική Σχολή μπορείτε  να χρησιμοποιήσετε τις λεωφορειακές γραμμές του πανεπιστημίου (τα συγκεκριμένα δρομολόγια ισχύουν για το εαρινό εξάμηνο, από 20/2/2012 ως 15/6/2012) ή να συμβουλευτείτε το Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Αστικής Κινητικότητας και Ελέγχου Κυκλοφορίας της Θεσσαλονίκης.