Επικοινωνία

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι: 


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παιδαγωγική Σχολή
Πανεπιστημιούπολη
54124 
Θεσσαλονίκη

Τα τηλέφωνα της Γραμματείας της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής είναι: +30 2310 995062, +30 2310 991290

Τηλεομοιότυπο:+30  2310 995061
email: info[at]educ.auth.gr