Τοποθετήσεις

Ανοιχτή επιστολή Σχολής για τη Διαθεσιμότητα

Ανοιχτή επιστολή Σχολής προς τους γονείς, φοιτητές/ριες για τη Διαθεσιμότητα, 25-09-2013

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Σχολής για τη Διαθεσιμότητα

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Σχολής για τη Διαθεσιμότητα, 20-07-2014

Ψήφισμα της Κοσμητεία της Παιδαγωγικής για την αναγγελία του θανάτου του Ν. Μάργαρη

Ψήφισμα της Κοσμητεία της Παιδαγωγικής Σχολής για την αναγγελία του θανάτου του Νικόλαου Μάργαρη, Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής, 2-7-2013

Ψήφισμα Κοσμητείας Παιδαγωγικής Σχολής 28-3-2014

Ψήφισμα Κοσμητείας Παιδαγωγικής Σχολής 28-3-2014 σχετικά με το θέμα της αργίας του Αναπληρωτή Πρύτανη κου Ι. Παντή

Pages