Αναβολή Σεμιναρίου Παιδαγωγικής Σχολής - PRAXIS

EKTAKTH ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για λόγους οργανωτικούς,  το ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

του  Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση (ΕΠΕρΕφΕ) του ΠΤΔΕ, του Εργαστηρίου Ψυχολογίας και Εκπαίδευσης του Παιδιού, (ΨΥΧΗ) του ΤΕΠΑΕ  και της PRAKSIS,

το οποίο είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020, αναβάλλεται.

Όσες φοιτήτριες και όσοι φοιτητές δήλωσαν συμμετοχή, θα ειδοποιηθούν εκ νέου για την ημερομηνία υλοποίησής του.