Ανακοίνωση Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης της Παιδαγωγικής Σχολής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH

Η Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής από τη Δευτέρα 27/1/20 έως και την Παρασκευή 7/2/20 θα λειτουργεί από τις 9:00 έως και τις 15:00.

Εξαιρούνται οι ημερομηνίες 29/1/20 (Τετάρτη) και 5/2/20 (Τετάρτη) κατά τις οποίες η Βιβλιοθήκη θα λειτουργεί κανονικά από τις 9:00 έως και τις 19:00.