Ανακοίνωση Λειτουργίας της Νησίδας Η/Υ της Παιδαγωγικής Σχολής

Ωράριο λειτουργίας της Νησίδας Η/Υ Παιδαγωγικής Σχολής  μέχρι μέσα Μαρτίου

Τροποποιείται το ωράριο λειτουργίας της Νησίδας Η/Υ της Παιδαγωγικής Σχολής μέχρι τα μέσα Μαρτίου (15-3-2020), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Article file: