Ανακοίνωση Λειτουργίας της Νησίδας Η/Υ της Παιδαγωγικής Σχολής

Ωράριο λειτουργίας της Νησίδας Η/Υ Παιδαγωγικής Σχολής  μέχρι τέλους Φεβρουαρίου

Τροποποιείται το ωράριο λειτουργίας της Νησίδας Η/Υ της Παιδαγωγικής Σχολής μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου, λόγω συνταξιοδότησης και αδειών προσωπικού, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Article file: