Βίντεο του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τους/τις πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες

Πολυμεσικό υλικό παρουσίασης του Κ.Η.Δ.

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει ετοιμάσει ένα πεντάλεπτο εισαγωγικό βίντεο των υπηρεσιών του για τους/τις πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες
Μπορείτε να δείτε το βίντεο αυτό στην ιστοσελίδα: https://it.auth.gr/el/news/2020-10-05/5088