Εκδήλωση/σεμινάριο ReCoopAuth "Τα “Re” της Έρευνας και της Ζωής μας"

Τα “Re” της Έρευνας και της Ζωής μας

Σας ενημερώνουμε ότι στη συγκεκριμένη εκδήλωση θα πάρουν μέρος με ανακοινώσεις τους δύο μέλη ΔΕΠ της σχολής μας, οι κ.κ. Α. Δημητρίου και Γ. Μαλανδράκης.

 Πρόσκληση για παρουσίαση σε εκδήλωση / σεμινάριο

 Αγαπητά μέλη της ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας του ΑΠΘ,

Η ομάδα Έρευνας και Δράσης ReCoopAuth σας προσκαλεί στη διαδικτυακή εκδήλωση τη Δευτέρα 21/12 στις 17:30-20:30.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν έρευνες και πρακτικές από μέλη της κοινότητας του ΑΠΘ που σχετίζονται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τη διαχείριση αποβλήτων και την κυκλική οικονομία. Σκοπός είναι να αναδειχθεί το πλούσιο σχετικό ερευνητικό έργο που παράγεται στο ΑΠΘ, να διερευνηθεί η δυνατότητα εφαρμογής της σχετικής έρευνας για την επίτευξη ενός zero-waste campus ΑΠΘ και να αποτελέσει έμπνευση για εκπόνηση περαιτέρω σχετικών ερευνητικών εργασιών.  

Επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραμμα.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί μέσω Zoom, εδώ.

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Καλή συνέχεια με υγεία και δημιουργικότητα!

Εκ μέρους της ομάδας Έρευνας και Δράσης ReCoopAuth,
Γιώργος Γριτζάς, Επ. Καθηγητής ΑΠΘ, Επιστημονικά Υπεύθυνος
Βαγγέλης Βραγοτέρης, Υπ. Διδάκτορας, Συντονιστής

 

Αν υιοθετείτε τους στόχους της ανοικτής ομάδας και είστε μέλη του ΑΠΘ μπορείτε να γίνετε μέλη εδώ  

 

 Λίγα λόγια για τη ReCoopAuth

Η ομάδα Έρευνας και Δράσης ReCoopAuth είναι ανοιχτή προς όλα τα μέλη της κοινότητας του ΑΠΘ, αριθμεί μέχρι στιγμλης 250 μέλη και θέλει να συνδράμει στη στρατηγική του ΑΠΘ "για  την ενσωμάτωση της αειφορίας και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε κάθε πτυχή της πανεπιστημιακής ζωής" (ΟΙΚΟ-ΑΠΘ). Οι στόχοι της ομάδας αφορούν σε ένα zero waste campus μέσω της ανάπτυξης συνεργατικών δράσεων, τα οφέλη των οποίων θα απολαμβάνουν όλα τα μέλη του ΑΠΘ, ενώ θα αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για όλη την πόλη. Παράλληλα, ευελπιστούμε η δράση να αποτελέσει έμπνευση για εκπόνηση σχετικών ερευνητικών εργασιών. Στην ομάδα έχουν δηλώσει συμμετοχή ένας μεγάλος αριθμός μελών του ΑΠΘ όπως φαίνεται και στα στατιστικά στοιχεία.

 Αν και η πανδημία δεν επέτρεψε την φυσική μας παρουσία στο ΑΠΘ, η ομάδα συνέχισε να εργάζεται εξ αποστάσεως και εστίασε τις προσπάθειές της στην εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάδειξη των καλών πρακτικών και στο πλαίσιο θα λάβει χώρα η παρούσα δράση. Στο παρελθόν διοργάνωσε τον Μάιο του 2020 μια σειρά webinars με τη συμμετοχή περίπου 250 μελών της κοινότητας του ΑΠΘ και σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα CoopStarter, το οποίο χρηματοδοτούνταν από το Erasmus+ και συντονίζονταν από το Cooperative College του Manchester. Κύριος σκοπός του CoopStarter ήταν η ενίσχυση της συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας των νέων της Ευρώπης, μέσω εκπαιδευτικών δράσεων και στα webinars αναδείχθηκε η στενή σχέση που μπορεί να υπάρξει μεταξύ της κυκλικής και κοινωνικής οικονομίας (τα webinars είναι αναρτημένα)

 Η ReCoopAuth έχει δημιουργήσει μία σειρά από υπο-ομάδες που έχουν αναλάβει επιμέρους καθήκοντα και θα χαιρόμασταν πολύ να γίνετε μέλος σε κάποια από αυτές και να συμβάλλετε στους στόχους μας.

 

Article file: