Ημερίδα Προγράμματος Ρομά: «Τουμέν τααμέν, μαζί τα καταφέραμε»

Ημερίδα Προγράμματος Ρομά: «Τουμέν τααμέν, μαζί τα καταφέραμε»

Μετά από 8 χρόνια υλοποίησής του, το Πρόγραμμα "Ένταξη και εκπαίδευση παιδιών Ρομά στις περιφέρειες Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης", οργανώνει Ημερίδα στις 17 Ιανουαρίου 2020, ώρες 16:30-21:00, στο Ισόγειο του Πύργου της Παιδαγωγικής Σχολής ΑΠΘ, για να γιορτάσει με όλες τις συνεργάτιδες και όλους τους συνεργάτες που συνέβαλαν στην ολοκλήρωσή του, μια επιτυχημένη συνεργασία.

Article file: