Λειτουργία Βιβλιοθήκης Παιδαγωγικής Σχολής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής την Παρασκευή 10/1/2020  θα λειτουργεί από τις 9:00 έως και τις 15:00.