Λειτουργία Βιβλιοθήκης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής δεν θα λειτουργήσει την Δευτέρα και Τρίτη, 30 & 31 Δεκεμβρίου 2019.