Λειτουργία κτιρίου Πύργος, Τρίτη 20 Ιουλίου 2021

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το κτίριο Πύργος θα παραμείνει κλειστό την Τρίτη 20 Ιουλίου 2021 καθώς προγραμματίζεται να γίνουν εργασίες απολύμανσης σε συγκεκριμένους χώρους.
Οι διοικητικές υπηρεσίες θα λειτουργήσουν με τηλεργασία (Γραμματείες, Βιβλιοθήκη, Νησίδα)

Γραμματεία Κοσμητείας Παιδαγωγικής Σχολής