Λειτουργία της Βιβλιοθήκης της Παιδαγωγικής Σχολής από 23-11-2020

Η Βιβλιοθήκης της Παιδαγωγικής Σχολής από 23-11-2020 θα λειτουργεί Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη 8.30-14.30μ.μ. Πέμπτη Παρασκευή κλειστά.