Λειτουργία της Βιβλιοθήκης της Παιδαγωγικής Σχολής στις 27-10-2020

Η Βιβλιοθήκης της Παιδαγωγικής Σχολής την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 θα λειτουργήσει από τις 9:00 - 15:00.