Χριστουγεννιάτικες ευχές

Η Κοσμητεία της Παιδαγωγικής Σχολής σας εύχεται Καλές Γιορτές