Ψηφίσματα για το θάνατο της Ε. Φίστα

Η Κοσμητεία της Παιδαγωγικής Σχολής εκφράζει τη βαθιά τους θλίψη για τον θάνατο της Επίκουρης Καθηγήτριας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ευαγγελίας Φίστα, η οποία με εξαίρετο ακαδημαϊκό ήθος συνεισέφερε σημαντικά στην Εκπαίδευση, στην Έρευνα και στην Επιστήμη. Η Ευαγγελία Φίστα υπηρέτησε την Παιδαγωγική Σχολή -στην περιοχή της Παιδαγωγικής και Υπολογιστικής Γλωσσολογίας- με επιστημονική και ηθική ακεραιότητα, με τη συμμετοχή της σε διάφορες διοικητικές και ακαδημαϊκές θέσεις. Η επιστημονική της προσφορά, οι ερευνητικές της αναζητήσεις και η διδασκαλία της  επικεντρώθηκαν στην  Παιδαγωγική του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών σε γλωσσικά και πολιτισμικά ετερογενή περιβάλλοντα. Σε όλη την ακαδημαϊκή της διαδρομή, όπου και τη συναντήσαμε, τη διέκρινε η ευγένεια, η έγνοια και το ουσιαστικό ενδιαφέρον για τους/τις συναδέρφους και τους/τις φοιτητές/τριες.

Ακολουθούν τα ψηφίσματα της Παιδαγωγικής Σχολής και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Article file: