Όλα τα άρθρα

Λειτουργία Γραμματείας Κοσμητείας Παιδαγωγικής Σχολής από 2 έως 20 Αυγούστου 2021

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 43322/07-07-2021 έγγραφο της Γραμματείας Συγκλήτου Α.Π.Θ., με θέμα:

"Λειτουργία Ακαδημαϊκών και Υπηρεσιακών Μονάδων του Πανεπιστημίου κατά το διάστημα των θερινών διακοπών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021"

η Σύγκλητος του Α.Π.Θ., στη συνεδρίασή της με αριθμό 3068/23-6-2021, αποφάσισε

οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου(*) να παραμείνουν κλειστές για το χρονικό διάστημα από 02-8-2021 έως και 20-8-2021.

(*) σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και η Γραμματεία της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Λειτουργία κτιρίου Πύργος, Τρίτη 20 Ιουλίου 2021

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το κτίριο Πύργος θα παραμείνει κλειστό την Τρίτη 20 Ιουλίου 2021 καθώς προγραμματίζεται να γίνουν εργασίες απολύμανσης σε συγκεκριμένους χώρους.
Οι διοικητικές υπηρεσίες θα λειτουργήσουν με τηλεργασία (Γραμματείες, Βιβλιοθήκη, Νησίδα)

Γραμματεία Κοσμητείας Παιδαγωγικής Σχολής

Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα επιμόρφωσης: Σύγχρονο Παιδικό και Εφηβικό Βιβλίο: Αναγνωστικές Προσεγγίσεις και Δημιουργική Γραφή

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σε συνεργασία με το Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σας καλωσορίζει στο κοινό εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης πρόγραμμα με τίτλο Σύγχρονο Παιδικό και Εφηβικό Βιβλίο: Αναγνωστικές Προσεγγίσεις και Δημιουργική Γραφή , διάρκειας 306 διδακτικών ωρών, το οποίο θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω της πλατφόρμας Moodle)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Λειτουργία Γραμματείας Κοσμητείας την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021

Την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021 λόγω εργασιών συντήρησης ηλεκτρικού υποσταθμού μέσης τάσης θα υπάρξει διακοπή ρεύματος και συνεπώς διακοπή δικτύου στον Πύργο Παιδαγωγικής Σχολής ΑΠΘ όπου στεγάζεται η Γραμματεία της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής (βλ. https://it.auth.gr/el/authTickets/view/2021070202)

Η εξυπηρέτηση για την ημέρα αυτή θα γίνει αποκλειστικά εξ αποστάσεως (μέσω email ή τηλεφώνου).

Pages