Ανακοινώσεις Γραμματείας

Ανακοίνωση Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης της Παιδαγωγικής Σχολής

Το ωράριο της Βιβλιοθήκης την Πέμπτη 24/9, την Παρασκευή 25/9 και τη Δευτέρα 28/9/2020 θα είναι 8.30 π.μ. - 14.30 μ.μ.

Ανακοίνωση Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης της Παιδαγωγικής Σχολής

Η Βιβλιοθήκη από τις 1/9/2020 παρατείνει τη λειτουργία της σύμφωνα με την προηγούμενη απόφαση συγκλήτου 3026/11-06-2020, (σχετική ανακοίνωση Λειτουργία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και των Περιφερειακών από 12-06-2020). Προς το παρόν και μέχρι να εκδοθεί νέα απόφαση της Συγκλήτου, η Βιβλιοθήκη λειτουργεί καθημερινά 8.30 π.μ.-15.30 μ.μ. και το αναγνωστήριο παραμένει κλειστό για χρήση από το κοινό.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο της Παιδαγωγικής Σχολής ακαδημαϊκού έτους 2020-21

Ανακοινώθηκε το ακαδημαϊκό ημερολόγιο της Παιδαγωγικής Σχολής ακαδημαϊκού έτους 2020-21 σε εναρμόνιση με το αντίστοιχο του Α.Π.Θ.

Υποχρεωτική Χρήση Μάσκας

Σε όλα τα κτίρια της Παιδαγωγικής Σχολής είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊου. Για την ορθή χρήση δείτε τον σύνδεσμο:
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metr...

Αποτελέσματα Εκλογών στο Π.Τ.Δ.Ε.

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρώτριας Προέδρου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης:

· ο μοναδικός υποψήφιος, αναπληρωτής καθηγητής κος Περικλής Παυλίδης, έλαβε συνολικά 19 ψήφους και ως εκ τούτου εκλέγεται Πρόεδρος του Π.Τ.Δ.Ε.
και
· η μοναδική υποψήφια, αναπληρώτρια καθηγήτρια κα Ελένη Ντρενογιάννη, έλαβε συνολικά 20 ψήφους και ως εκ τούτου εκλέγεται Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Π.Τ.Δ.Ε.

Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη Προέδρου & Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γρόλλιος Γεώργιος, καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
2. Ζμας Αριστοτέλης, επίκουρος καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
3. Λιάμπας Αναστάσιος, αναπληρωτής καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Για τη θέση του Προέδρου ανακηρύσσεται ο παρακάτω υποψήφιος:
κ. Περικλής Παυλίδης, αναπληρωτής καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αποτελέσματα Κοσμητορικών εκλογών

Κοσμητόρισσα της Παιδαγωγικής Σχολής, από 1 Σεπτεμβρίου 2020 έως 31 Αυγούστου 2023, αναδείχτηκε η καθηγήτρια του Τ.Ε.Π.Α.Ε. κ. Δόμνα Κακανά.

Λειτουργία Παιδαγωγικής Σχολής κατά τη θερινή περίοδο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

H Παιδαγωγική Σχολή, ακολουθώντας τη σχετική απόφαση της με αριθμό 3026/11/16-6-2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου, θα παραμείνει κλειστή από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020 έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020,
αναλυτικότερα:

1. Θυρωρείο του κτιρίου «Πύργος Παιδαγωγικού»
3/8 έως 14/08: ΚΛΕΙΣΤΟ

Από 17/08: Συνεχές ωράριο 07:30-19:30

2. Θυρωρείο στο κτιριακό συγκρότημα επί της οδού Αρχαιολογικού Μουσείου 29
10/8 έως 24/8: ΚΛΕΙΣΤΟ

Από 25/8: 7:30-13:30

3. Βιβλιοθήκη
20/07 έως 21/8: ΚΛΕΙΣΤΗ

Ψήφισμα σχετικά με το Ν. 4703/2020 «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις»

Η Κοσμητεία της Παιδαγωγικής Σχολής, στην αριθμ. 8/14.07.2020 συνεδρίαση της, εξέδωσε ψήφισμα σχετικά με το Ν. 4703/2020 «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις», το οποίο και σας επισυνάπτουμε για την ενημέρωσή σας.

Λειτουργία Βιβλιοθήκης Παιδαγωγικής Σχολής κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Η Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής κατά ο διάστημα των θερινών διακοπών θα παραμείνει κλειστή από 20/07/20 έως και 21/08/2020.

ΚΟΣΜΗΤΟΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ

Εκ μέρους της πενταμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας της Παιδαγωγικής Σχολής,
σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή στην αριθμ. 1/09.07.2020 συνεδρίασή της, αφού εξέτασε την εκλογιμότητα της μοναδικής υποψήφιας,
ανακήρυξε την κ. ΔΟΜΝΑ ΚΑΚΑΝΑ, καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
υποψήφια για τη θέση της Κοσμητόρισσας της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. καθώς πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου.

Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ως Οργάνου για τη Διενέργεια των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ως Οργάνου για τη Διενέργεια των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η Κοσμητόρισσα της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ορίζει
πενταμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), με
ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης
Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας Προέδρου στο ΠΤΔΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας Προέδρου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης για το χρονικό διάστημα από 1-09-2020 έως 31-08-2022

Η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ορίζεται η Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 από τις 10:00 έως τις 14:00.

Προκήρυξη Κοσμητορικών εκλογών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα / Κοσμητόρισσας της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το χρονικό διάστημα από 1-09-2020 έως 31-08-2023.

Η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ορίζεται η Δευτέρα 20 Ιουλίου2020, από τις 10:00 έως τις 14:00.

Λειτουργία της Βιβλιοθήκης της Παιδαγωγικής Σχολής από 12-06-2020 έως 31-08-2020

Λειτουργία της Βιβλιοθήκης της Παιδαγωγικής Σχολής από 12-06-2020 έως 31-08-2020

Εξεταστική Περιόδος Ιούνιος - Ιούλιος 2020

Σας ενημερώνουμε ότι το το πρόγραμμα της Εξεταστικής Ιουνίου-Ιουλίου 2020 έχει ανακοινωθεί. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον σχετικό ιστοτόπο των Τμημάτων.

Ανάκληση Εκλογών Προέδρου & Αναπληρωτή/ριας Προέδρου ΠΤΔΕ

Ανακαλείται

η με αριθμ. πρωτ. 437/27.05.2020 προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Προέδρου και
Αναπληρωτή/ριας Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ενόψει της
επικείμενης τροποποίησης του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και προκειμένου να
διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας καθώς υπό τις παρούσες συνθήκες
δεν κρίνεται δυνατή η συμμετοχή με φυσική παρουσία για όλους και όλες τους/τις εκλέκτορες.

Ανάκληση Κοσμητορικών Εκλογών

Ανακαλείται

η με αριθμ. πρωτ. 436/27.05.2020 προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Κοσμήτορα / Κοσμητόρισσας
στην Παιδαγωγική Σχολή ενόψει της επικείμενης τροποποίησης του υφιστάμενου νομικού
πλαισίου και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας
καθώς υπό τις παρούσες συνθήκες δεν κρίνεται δυνατή η συμμετοχή με φυσική παρουσία για
όλους και όλες τους/τις εκλέκτορες.

Πρόσκληση εκπροσώπησης φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων) στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ για το ακαδ. έτος 2020-2021

ΠΡΟΣ

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Φοιτητικών Συλλόγων

Σας ανακοινώνουμε ( Επισυναπτόμενο αρχείο) το υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 25483/1-6-2020, έγγραφο του Γραφείου Πρυτανείας του ΑΠΘ, με θέμα: "Εκπροσώπηση φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων) στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ για το ακαδ. έτος 2020-2021."

Ψηφίσματα Παιδαγωγικής για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας & για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Ακολουθούν τα Ψηφίσματα της Παιδαγωγικής Σχολής, όπως αυτά αποφασίστηκαν στην έκτακτη συνεδρίαση του οργάνου, την Δευτέρα 4 Μαΐου 2020.

• Ψήφισμα για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων: «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»
• Ψήφισμα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Παιδαγωγική Σχολή

Pages