Ψήφισμα Παιδαγωγικής Σχολής για το νόμο: "Αναβάθμιση του Σχολείου & άλλες διατάξεις"

Ψήφισμα της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων:
«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», 5.05.2020

Κατηγορία: